Kierrätyskeskus.com — Kierrätyskeskusten hakemisto.


Rakennusjätteen kierrätys

Useita rakennustyömaalla yli jääneitä materiaaleja voi kierrättää. Tärkeää näissäkin materiaaleissa on huolehtia hyötykäyttöön menevien materiaalien lajittelusta. Kierrätystä varten maa- ja kiviaines sekä ruoppausjätteet on lajiteltava erilleen. Samoin betoni-, tiili-, keramiikka- ja kipsijätteet lajitellaan. Kyllästämätön puuaines lajitellaan omaksi läjäkseen. Toki myös metallijätteet ja ongelmajätteet menevät omiksi kasoikseen. Monelle rakentajalle voi tulla yllätyksenä tieto siitä, että he ovat henkilökohtaisesti vastuussa rakennusjätteestä aina siihen saakka, kunnes jätteet on luovutettu kuljetettavaksi pois, tai kunnes ne on hyödynnetty tai hävitetty asianmukaisesti.

Puu voidaan kierrättää esimerkiksi myymällä muille seudun asukkaille, tai se voidaan laittaa hakkeeksi ja kompostoida. Polttolaitoksiin voi myös tarjota puuta, jota on käsitelty, eli kyllästetty, maalattu tai jos kyseessä on lastulevy tai vaneri.

Metallin voidaan lajittelun jälkeen kaupata romuliikkeelle. Metalliromu päätyy usein teollisuuden käyttöön raaka-aineeksi. Myös alumiini voi päätyä valimoille ja sieltä edelleen elektroniikkalaitteisiin.

Betonia lajiteltaessa siitä on poistettava mahdollinen raudoitus. Murskattua betonia voidaan myöhemmin käyttää uusiobetonin valmistamiseen, mutta pääasiassa se päätyy vielä tällä hetkellä täyttömaaksi esimerkiksi maanteille.

Tiilien kierrätys voi olla helppoa mikäli tiilet ovat ehjiä. Usein ehjiä tiiliä voidaan sellaisenaan käyttää uusissa rakennuskohteissa. Mikäli tiiliskivet ovat murskeena, ne päätyvät usein maarakennusaineeksi.

Asfaltti voidaan kierrättää tekemällä siitä uutta asfalttia. Jäteasfaltti käytännössä voidaan murskata ja sekoittaa uuden raaka-aineen mukaan.

Takaisin kierrätysoppaaseen.